DomovCVVMČasopis naše společnost (archiv)Přehled článků2017/1Recenze knihy: Ivan Chorvát, Roman Džambazovič (eds.). 2015. Rodina na Slovensku v teórii a vo výskume. Bratislava: Stimul, 181 s.

Recenze knihy: Ivan Chorvát, Roman Džambazovič (eds.). 2015. Rodina na Slovensku v teórii a vo výskume. Bratislava: Stimul, 181 s.

Ivan Chorvát a Roman Džambazovič jsou editory a zároveň i jedněmi z autorů knihy Rodina na Slovensku v teórii a vo výskume (2015). Přestože se rodina stává ústředním tématem této publikace, jako taková není nikde definována. Čtenář získává přesnější představu o tom, jak je pojímána, díky tomu, co editoři ukazují jako oblast zájmu představované knihy – nejrůznější partnerské, rodinné a reprodukční vzorce (s. 7). Z toho je patrné, že chápání rodiny reflektuje její měnící se podobu, zejména to, že ne vždy vychází z oficiálních vazeb.

Přestože se kniha zaměřuje primárně na současnou podobu rodinných, partnerských a reprodukčních vztahů, téma je uchopeno kontextuálně. Současný stav se klade do souvislosti s postsocialistickou historií, představeny jsou změny v trendech, zejména právě v návaznosti na změnu politického uspořádání. Některé z kapitol ukazují nejen historické, ale také mezinárodní srovnání – zajímavé je zejména srovnání nejen se západními zeměmi, ale také srovnání v rámci postsocialistických zemí, tedy například s Českou republikou. Tento rámec činí knihu poutavou i pro čtenáře, kteří se konkrétně nezabývají slovenským prostředím. Autoři a autorky jednotlivých kapitol využívají nejrůznějších perspektiv, jak téma nahlížet – nabízejí pohledy demografické, statistické a sociologické, pohledy založené na kvantitativních, stejně jako kvalitativních datech. Editoři sami konstatují, že kombinace těchto pohledů je přínosem zejména díky tomu, že propojuje makroperspektivu statistických dat s mikropohledem individuálních příběhů z kvalitativního výzkumu. Ukázáno je tedy mimo jiné to, jak jsou individuální volby zasazeny do širšího společenského kontextu.

  • ISSN: 1214-438X
  • Rok: 2017
  • Vydání: 15
  • Svazek: 1
  • Strana: 41
  • Autoři: Marie Pospíšilová

Citace:

Marie Pospíšilová. 2017. "Recenze knihy: Ivan Chorvát, Roman Džambazovič (eds.). 2015. Rodina na Slovensku v teórii a vo výskume." Naše společnost 15 (1): 41-43.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: