DomovCVVMČasopis naše společnost (archiv)Přehled článků2016/2Éra opoziční smlouvy ve světle veřejného mínění

Éra opoziční smlouvy ve světle veřejného mínění

Tzv. opoziční smlouva, kterou po volbách do Poslanecké sněmovny v roce 1998 uzavřely ČSSD a ODS a která utvořila základ existence menšinové vlády ČSSD v období let 1998 až 2002, je dodnes jedním z nejspornějších momentů politického vývoje po roce 1989. V obecném povědomí a v publicistickém diskursu přitom převládá kategoricky negativní, odsuzující hodnocení smlouvy jako excesu vybočujícího z demokratického rámce, který byl katalyzátorem systémové korupce a klientelismu a který se stal zdrojem hluboké skepse a nedůvěry ve vztahu k politice ze strany české veřejnosti. V odborných textech se lze rovněž setkat se silně kritickým přístupem k opoziční smlouvě, ale řada prací srovnávajících ji s případy vzniku a fungování menšinových vlád v jiných zemích, případně zabývajících se okolnostmi jejího vzniku a vývojem situace v období její existence naopak ukazuje, že šlo o poměrně standardní příklad menšinové vlády s nepříliš rozvinutou institucionální podporou.

Tato studie se věnuje tomu, jak na opoziční smlouvu v době jejího vzniku a existence reagovalo veřejné mínění a jak vnímalo v průběhu období let 1998-2002 politickou situaci a vývoj celkově i v komparaci s předchozím i následujícím obdobím. Empirická data ukazují, že v obecné rovině a zvláště s rostoucím odstupem od voleb konaných v červnu 1998, který zastřel detaily okolností jejího vzniku, většina občanů opoziční smlouvu vnímala negativně. Z tohoto negativního vnímání, jakož i z doznívající ekonomické krize let 1997 až 1999, pak vyplynuly některé jevy, jako výrazný propad preferencí ČSSD, pokles důvěry k vládě a nárůst nespokojenosti s politickou situací v průběhu období od září 1998 do konce roku 1999. Data z výzkumů, které se na opoziční smlouvu zaměřily podrobněji, ovšem ukazují, že postoje veřejnosti k ní nebyly jednoznačně negativně vyhraněné. Od roku 2000 do roku 2002 se v nich navíc projevil zřetelný posun ve směru jejího přijetí. Pohled na ekonomickou i politickou realitu se přitom v průběhu celého období výrazně měnil. Negativní trendy, jež převažovaly v první polovině volebního období a zejména v roce 1999, byly vystřídány opačným vývojem, když země začala překonávat dozvuky a důsledky ekonomické recese započaté v roce 1997. Na konci celého období byla ČSSD a její menšinová vláda vnímána jako úspěšná, a to mnohem širším okruhem populace, než jaký tvořili sociálnědemokratičtí voliči a obecněji lidé s levicovou orientací. Tyto okolnosti pak zřejmě rozhodly o volebním vítězství ČSSD v roce 2002, zatímco negativní postoje k „opoziční smlouvě“ v té době již nehrály podstatnou roli.

Citace:

Červenka, Jan. 2016. "Éra opoziční smlouvy ve světle veřejného mínění." Naše společnost 14 (2): 17-32, http://dx.doi.org/10.13060/1214438X.2016.2.14.317.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: