×

Upozornění

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 280

Postoje české veřejnosti k zaměstnávání cizinců – březen 2012

NS_1203

V rámci svého březnového šetření CVVM zkoumalo názory české veřejnosti na to, jak by se mělo přistupovat k zaměstnávání cizinců. Konkrétně šetření zjišťovalo obecný postoj občanů k zaměstnávání cizinců a dále i některé dílčí názory na tuto problematiku, na které se zaměřila baterie výroků, s nimiž respondenti vyjadřovali buď souhlas, nebo nesouhlas.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Číst dál...

Názory na uspořádání společnosti a sociální soudržnost

NS_1203

V březnu jsme do dotazníku zařadili dvě otázky, které se týkaly sociální struktury společnosti a její sociální soudržnosti.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Číst dál...

Postoje české veřejnosti k cizincům– březen 2012

NS_1203

V březnovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění zjišťovalo, do jaké míry česká veřejnost od cizinců dlouhodobě nebo trvale žijících v ČR očekává, že se přizpůsobí životnímu stylu a zvyklostem zde. Ptali jsme se také, nakolik mají vybrané okolnosti vliv na to, aby dotyčný, který se do České republiky přistěhoval ze zahraničí, nebyl vnímán jako cizinec.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Číst dál...

Vztah Čechů k národnostním skupinám žijícím v ČR – březen 2012

V březnu 2012 byl v rámci pravidelných šetření Naše společnost zkoumán vztah veřejnosti k národnostním skupinám žijícím v České republice.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Číst dál...

Tolerance k vybraným skupinám obyvatel

V rámci pravidelného výzkumu Naše společnost jsme v březnu 2012 zjišťovali postoje obyvatel České republiky k různým skupinám obyvatel. Tento vztah jsme měřili dvěma způsoby. V prvním případě jsme měřili míru sociální distance otázkou, zda by dotyčný chtěl či nechtěl mít dané lidi za sousedy. V druhém případě jsme zjišťovali představu o mínění o ostatních lidí, tedy nakolik jsou lidé v České republice tolerantní nebo netolerantní vůči těmto skupinám obyvatel.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Číst dál...

Jaké chování je pro nás morálně přijatelné?

NS_1203

V březnu 2012 se Centrum pro výzkum veřejného mínění ve svém výzkumu zabývalo přijatelností některých způsobů chování v české společnosti.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Číst dál...

Spokojenost s životem – prosinec 2011

V rámci prosincového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům otázku: „Jak jste celkově spokojen se svým životem? Jste velmi spokojen, spíše spokojen, ani spokojen, ani nespokojen, spíše nespokojen, velmi nespokojen?“

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Číst dál...

Role můžů a žen - listopad 2011

Centrum pro výzkum veřejného mínění se v listopadovém šetření zabývalo rolemi mužů a žen. Respondenti odpovídali na otázky ohledně rozdělení činností v rodině mezi muže a ženu a vyjadřovali se k vybraným ukazatelům úspěšnosti mužů a žen.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Číst dál...

Rodinné hodnoty a postoje k manželství - listopad 2011

Během listopadu 2011 CVVM realizovalo výzkum rodinných hodnot a postojů k manželství. Respondenti odpovídali na otázky, jak je pro ně v životě důležité mít děti, partnera a oženit se/vdát se. Hodnocena byla také důležitost dalších životních cílů reprezentujících vzdělání, práci či volný čas. Další otázka, která byla respondentům předložena, byla zaměřena na míru souhlasu s výroky týkajícími se různých forem rodinného soužití.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Číst dál...

Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti - květen 2011

V květnovém šetření mapovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění názory na z morálního hlediska kontroverzní otázky. Oslovení občané se vyjadřovali k interrupcím, k eutanazii a k trestu smrti.


Číst dál...

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: