Češi a Vánoce

Do prosincového šetření jsme zařadili také otázky, které se zabývaly vztahem respondentů k Vánocům. Z šetření vyplynulo, že tři čtvrtiny Čechů se na Vánoce těší, opačný pocit má pouze každý desátý. Bezmála všichni dotázaní v tomto období obdarovávají své blízké, pro nikoho dárky nemají jen 3 procenta lidí. Pro 94 % respondentů jsou Vánoce především rodinnými svátky, 85 % oslovených dodržuje alespoň nějaké zvyky a tradice.

Číst dál...

Postavy nadělující dárky očima veřejného mínění

Mezi českou veřejností je jednoznačně nejoblíbenější postavou spojovanou s nadělováním dárků Ježíšek. V našem kulturním prostoru tradiční "nadělovači", tedy Ježíšek a Mikuláš s Andělem a Čertem pak z hlediska obliby jednoznačně dominují nad starším i novějším importem východní i západní provenience v podobě Děda Mráze či Santy Klause.

Číst dál...

Role mužů a žen

Listopadový výzkum CVVM SOÚ AV ČR zjišťoval mimo jiné představy obyvatelstva ČR o rozdělení rolí mužů a žen v rodině. Na vzdělávání, starosti o rozpočet, pěstování koníčků a kontaktů by se měli podílet oba partneři stejnou měrou. Za spíše mužskou činnost, popřípadě činnost obou, je považováno usilování o kariéru, určitě by ale větší díl měl náležet muži.

Číst dál...

Svatby v české společnosti

V listopadovém výzkumu CVVM Sociologického ústavu AV ČR se dotazníkové šetření zaměřilo na postoj obyvatelstva ke svatbám a na ideální věk při narození prvního dítěte.

Manželství nepovažuje za zbytečnou instituci 70 % respondentů. Více než šedesát procent svobodných by chtělo v budoucnu uzavřít sňatek (ženy 64,4 %, muži 63,6 %), u rozvedených se toto přání týká přibližně šestiny dotázaných (ženy 16,9 %, muži 16,0 %).

Číst dál...

Pivo v české společnosti v roce 2006

V září 2006 byly v rámci projektu kontinuálního sledování českého veřejného mínění Naše společnost zopakovány některé otázky, které byly v roce 2004 součástí výzkumného tématu Hospody a pivo v české společnosti. Výsledky průzkumu poskytují jednak aktuální pohled na současný stav některých aspektů postavení piva a hospod v české společnosti, jednak díky opakování dotazů také orientační pohled na související otázky jejich vývoje.

Číst dál...

Pití piva v české společnosti v roce 2006

V rámci projektu sledování fenoménu piva v české společnosti byla sledována také problematika jeho obliby a konzumace. Tisková zpráva přináší základní souhrnné informace o současné struktuře oblíbených nápojů, trendech v pití piva i vývoji míry jeho konzumace.

Číst dál...

Výběr piva českými konzumenty v roce 2006

Tisková zpráva poskytuje základní informace o některých aspektech určujících výběr piva českými konzumenty. Mimo jiné se dotýká problematiky typu oblíbeného piva, preference konkrétních značek, upřednostňování produktů z pivovarů působících v regionu bydliště nebo důležitosti ceny a chuti při výběru piva.

Číst dál...

Názory veřejnosti na české pivo a pivovarnictví

Tisková zpráva mapuje některé aspekty postojů obyvatel České republiky k pivu a pivovarnictví. Mimo jiné se dotýká otázek postojů k vysoké míře konzumace piva v českých zemích, k dovozu zahraničních značek na český trh nebo očekáváními vývoje českého piva a pivovarnictví.

Číst dál...

Místo české hospody mezi restauračními zařízeními v roce 2006

Tisková zpráva obsahuje analýzu otázek spojených s problematikou gastronomických zařízení a speciálně s místem hospody v jejich struktuře i její postavení v české společnosti. Mimo jiné rozebírá témata návštěvnosti, oblíbených podniků nebo specifikace hostů tradičních českých hospod.

Číst dál...

Občané o médiích a politice

V říjnovém šetření jsme se respondentů mimo jiné ptali na to, zda mají podle jejich názoru média vliv na rozhodování politiků. Více než polovina oslovených odpověděla kladně (20 % odpovědí „rozhodně ano“, 33 % odpovědí „spíše ano“). Čtvrtina lidí soudí, že média takový vliv „spíše nemají“, desetina respondentů se domnívá, že ho „rozhodně nemají“

Největší vliv na rozhodování politiků mají podle názoru Čechů televizní stanice – České televizi ho přisoudilo 80 %, Nově 73 % a Primě 59 % oslovených, při součtu odpovědí „velmi silný“ a „silný“.

Číst dál...

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: