DomovCVVMČasopis naše společnost (archiv)Přehled článků2017/1Jaká je spolehlivost odhadu přenosu náboženství mezi rodiči a dětmi?

Jaká je spolehlivost odhadu přenosu náboženství mezi rodiči a dětmi?

Cílem textu je analyzovat shodu mezi náboženstvím jedince a odhadu jeho náboženství blízkou osobou. Respektive, s jakou přesností jsou rodiče schopni odhadnout víru svých dětí a naopak děti víru svých rodičů. Otázka, kterou si klademe, zní: jaká je shoda představ o (ne)úspěšném přenosu religiozity mezi přímými aktéry (rodič/dítě) v post-socializační fázi. Určení míry spolehlivosti odhadu podle nás naznačuje, zda náboženská socializace funguje. Tento jev nás zajímá proto, jelikož socializaci chápeme nikoli jako jednosměrný a neproblematický proces, ale naopak ji nahlížíme jako výsledek vzájemných, opakujících se interakcí (rodič/dítě) s řadou dalších intervenujících vlivů. Míru spolehlivosti odhadu chápeme v tomto kontextu jako určitý indikátor vypovídající o náboženské socializaci a i kontinuitě náboženské paměti v rodině. V předkládaném textu propojujeme teorii socializace a náboženské paměti, kde využíváme konceptualizaci paměti Jana Assmanna.

 Pro analýzy využíváme data KODINA 2015, u kterých můžeme využít jejich specifickou povahu a to, že jedinci z hlavního souboru jsou doplněni dovýběrem jejich blízkých příbuzných. Jinak řečeno, pro potřeby analýzy můžeme utvořit dvojice rodič – dítě, které nám umožňují sledovat námi zvolený cíl.

Citace:

Váně, Jan, Veronika Hásová. 2017. "Jaká je spolehlivost odhadu přenosu náboženství mezi rodiči a dětmi?" Naše společnost 15 (1): 3-13.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: