Databáze The Generations & Gender Programme

The Generations & Gender Programme (GGP) je mezinárodní výzkumný projekt, který sbírá a veřejně poskytuje data z výzkumů týkajících se zejména genderových aspektů společenského života a vztahů mezi generacemi. Výzkum se zaměřuje na populaci ve věku 18–79 let v 19 zemích světa. Kromě České republiky se výzkumů účastní Austrálie, Rakousko, Belgie, Bulharsko, Estonsko, Francie, Gruzie, Německo, Maďarsko, Itálie, Japonsko, Litva, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Rumunsko, Rusko a Švédsko [Welcome to GGP 2016].

Jedná se o panelový výzkum reprezentativních vzorků každé z participujících zemí. Hlavním cílem výzkumu je poskytnout data, která mohou přispět ke zvýšení porozumění demografickému a společenskému vývoji a faktorům, které tento vývoj ovlivňují. Data mohou být využita například k porozumění lidským volbám při výběru partnera, vzorcům chování ohledně plánování rodičovství, při rozhodování, kde a s kým se usadit a jak obecně naložit se svým životem. Šetření se snaží pokrýt široké spektrum témat – od porodnosti, partnerství, dospívání, ekonomické aktivity až po postoje jednotlivců [About GGP 2016]. GPP poskytuje data na makro i mikro úrovni, přičemž významně zlepšuje znalost v oblasti sociálních věd a politiky nejen v evropských státech, ale i dalších vyspělých zemích světa. Díky faktu, že se jedná o panelové šetření, je možné porovnávat změny, ke kterým u respondentů dochází v závislosti na čase nebo konkrétních ekonomických, politických nebo kulturních událostech, k nimž ve zkoumaných zemích dochází. Projekt si klade za cíl dosažení vysokého stupně srovnatelnosti napříč jednotlivými zeměmi a regiony. Výzkum je inspirován teoretickým rámcem, který zdůrazňuje fakt, že klíčová životní rozhodnutí jsou ovlivněna postoji, společenskými normami a vnímáním, stejně jako ekonomickými a institucionálními omezeními jednotlivců.

  • ISSN: 1214-438X
  • Rok: 2017
  • Vydání: 15
  • Svazek: 1
  • Strana: 47
  • Autoři: Alexandra Müllerová
asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: