DomovCVVMČasopis naše společnost (archiv)Přehled článků2016/2Stříbrná stezka: česko-německá přeshraniční spolupráce v praxi

Stříbrná stezka: česko-německá přeshraniční spolupráce v praxi

Přeshraniční spolupráce mezi Čechy a Sasy se dnes odvíjí skutečně v celé řadě oblastí. Spolupracují spolu obce, kraje, ale také spolky, školy a další subjekty. Pojítkem aktivit v posledních letech je také odkaz na hornickou tradici, která je charakteristická pro region Krušných hor. Tato studie se zaměří na tento aspekt spolupráce především z oblasti cestovního ruchu. Předmětem šetření je zde Stříbrná stezka a to, jaký potenciál sehrává v přeshraničních aktivitách. Stříbrná stezka je primárně aktivitou saského destinačního managementu a spojuje města Zwickau a Drážďany, ovšem díky své odbočce v Annaberg-Buchholzu na české území do Božího Daru a dále do Ostrova zasahuje také na české území.

Studie prezentuje výsledky z dotazníkového šetření, které bylo realizováno v polovině tohoto roku v místech, kudy vede tato Stříbrná stezka. Výzkum se zaměřoval na téma hornictví a na jeho potenciál pro přeshraniční aktivity a spolupráci mezi Čechy a Sasy. Klademe si zde otázku, jakou úlohu sehrává tento specifický produkt cestovního ruchu, tedy Stříbrná stezka a potažmo hornická tradice, v povědomí Čechů a Sasů, co znají Češi a Němci o této své tradici a o tradicích sousedské země, jaký potenciál a jaké deficity se vyskytují v rozvoji cestovního ruchu v souvislosti s její přítomností v česko-saském pohraničí.

Citace:

Novotný, Lukáš. 2016. "Stříbrná stezka: česko-německá přeshraniční spolupráce v praxi." Naše společnost 14 (2): 33-42, http://dx.doi.org/10.13060/1214438X.2016.2.14.316.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: