Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

otevíráte letošní druhé číslo, které obsahuje tři odborné stati a další – věříme, že informačně zajímavé – texty.

První stať se dotýká v české sociologii relativně nové oblasti sociologie energetiky. Její současný mezinárodní rozvoj je spojen s rozpoznáním sociálních dopadů energetických technologií a infrastruktur, a to jak pozitivně, protože zásobování energií podmiňuje udržení sociálního řádu, tak vzhledem k sociální zátěži, rizikům a negativním environmentálním důsledkům energetických projektů a zařízení. Autoři David Hána a Tomáš Černý svůj článek o prostorové dimenzi finančních příspěvků firmy ČEZ obcím v okolí Jaderné elektrárny Dukovany provazují s konceptem sociální odpovědnosti firem. Přispívají tak k pochopení socioekonomických mechanismů, které se formují mezi provozovatelem velkého energetického zařízení a regionem nacházejícím se v okolí tohoto zařízení.

Druhá stať Petra Osoby se zabývá angažovaností či participací Čechů na veřejném životě. Pozornost je v ní věnována hlavně vlivu vzdělání a životní spokojenosti na míru angažovanosti jedinců, ale částečně také věku. Závěry statistické analýzy ukazují na základní shodu českých dat s výsledky podobných výzkumů v jiných zemích euroamerického okruhu.

Třetí stať z rubriky metodologie sociálního výzkumu tematicky spadá do oblasti dějin české a československé sociologie. Autorský kolektiv Kateřiny Holubové, Adély Javůrkové, Jakuba Mlynáře a Renáty Topinkové přispívá k dokumentaci těchto dějin kvantitativním zmapováním publikovaných příspěvků v periodiku Acta Universitatis Carolinae Philosophica et Historica – Studia Sociologica. Zařazení do metodologické rubriky je nicméně oprávněno tím, že kromě obvyklých postupů obsahové analýzy stať přináší metodologickou inovaci v podobě analýzy citačních sítí.

Mezi nerecenzovanými texty je tentokrát více zastoupena problematika kvalitativních dat (recenze metodologické publikace a informace o archivu Centra vizuální historie Malach), ale upozorněno je také na aktuální otázky související s právním a etickým rámcem pro nakládání s novými typy dat, tj. obecně s tzv. velkými daty a zvláště pak s daty ze sociálních sítí. Děkuji všem, kteří se na přípravě tohoto čísla podíleli, a za redakci časopisu přeji příjemné čtení.

 

Martin Ďurďovič,
šéfredaktor

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: