DomovCVVMČasopis naše společnost (archiv)Přehled článků2018/1Homogamie a internet: Pomáhají online seznamky rozumět výběrovému párování?

Homogamie a internet: Pomáhají online seznamky rozumět výběrovému párování?

Nenáhodný výběr reprodukčních partnerů v lidské populaci, tedy výběrové párování, pozorujeme stabilně po dekády napříč společnostmi, včetně České republiky. Společenské vědy věnují nejvíce pozornosti homogamii, manželství sobě podobných párů, a to díky jejímu potenciálnímu dopadu na společnost. Vysoká homogamie ve společnosti může znamenat velkou uzavřenost jednotlivých skupin, zabraňovat sociální mobilitě, poukazovat na rasové napětí ve společnosti a zvyšovat nerovnost.

Vznik homogamie vysvětlujeme třemi možnými mechanismy. Prvním je fyzická blízkost podobných partnerů, například díky seznámení ve škole nebo skrz další instituce, tedy tak zvané strukturální faktory. Druhým jsou individuální faktory, tedy osobní preference jednotlivce pro vztah s partnerem, který mu je podobný. Třetím vysvětlením jsou sociální faktory, tedy vliv sociálních skupin, které mají vlastní zájem na udržení koheze skupiny skrz manželství jejích příslušníků. Evidence pro výběrové párování a jeho mechanismy však většinou vychází z postojových dat nebo dotazníkových šetření, která těžko rozlišují především individuální a strukturální faktory. V této přehledové studii se zaměřuji na potenciál dat z online seznamek rozšířit naše porozumění výběrovému párování. Mění internet způsob, jakým se lidé seznamují? Jak funguje výběrové párování v online prostoru a co nám obecně dokáže říci o procesu hledání partnera?

V tomto textu zaprvé představuji hlavní teorie výběrového párování a rozšiřuji je o specifika online prostředí. Predikce ohledně dopadu internetu na proces hledání partnera se dají shrnout do dvou v zásadě protichůdných očekávání. První skupina teoretizuje, že jednoduchý přístup k tisícům potenciálních partnerů napříč všemi sociodemografickými skupinami, který seznamka nabízí, a hledání partnera zbavené přímému vlivu prostředníků, jako je komunita, povede k větší diverzitě vznikajících partnerství. Výběrové párování tedy bude klesat. Druhý tábor očekává opak. Vychází z předpokladu, že lidé obecně preferují kontakt s podobnými partnery a na online seznamkách mohou efektivněji filtrovat protějšky podle preferovaných charakteristik a zamezit tak kontaktu s lidmi, kteří neodpovídají jejich představám. Výběrové párování tedy poroste.

Na teoretickou část navazuji shrnutím současného zahraničního výzkumu online seznamek s ohledem na výběrové párování. Na základě podrobné rešerše stávajícího výzkumu uzavírám, že s lidskou preferencí pro sobě podobného partnera se setkáváme i v online prostředí, výběrové párování tedy pravděpodobně nelze vysvětlit pouze pomocí strukturálních faktorů. Vše navíc nasvědčuje tomu, že data z reálné uživatelské interakce ze seznamek dokáží významně posunout naše vědění o výběrovém párování.

  • ISSN: 1214-438X
  • Rok: 2018
  • Vydání: 16
  • Svazek: 2
  • Strana: 35
  • Autoři: Markéta Šetinová

Citace:

Šetinová, Markéta. 2018. „Homogamie a internet: Pomáhají online seznamky rozumět výběrovému párování?“. Naše společnost 16 (1): 35-55.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: