DomovCVVMČasopis naše společnost (archiv)Přehled článků2020/1Global Health Observatory Světové zdravotnické organizace: zdroj dat o lidském zdraví

Global Health Observatory Světové zdravotnické organizace: zdroj dat o lidském zdraví

Jedním z mnoha zdrojů, které poskytují data související se zdravím a zdravotnictvím, je Global Health Observatory (dále jen jako GHO). Tento archiv patří pod záštitu Světové zdravotnické organizace (dále jako WHO), jež představuje globální autoritu v otázkách týkajících se zdraví. Archiv shromažďuje a analyzuje data ze 194 zemí, které jsou členy WHO. Hlavním cílem GHO je poskytnout snadný přístup k datům a statistikám z jednotlivých členských zemí tak, aby mohly být dále analyzovány a srovnávány. Takto získané údaje jsou dále porovnávány na úrovni jednotlivých zemí, regionů nebo globálně, díky čemuž je možné sledovat trendy ve vývoji pro- blematik v konkrétních oblastech světa.

  • ISSN: 1214-438X
  • Rok: 2020
  • Vydání: 18
  • Svazek: 1
  • Strana: 59
  • Autoři: Kristýna Syrovátková
asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: