DomovCVVMČasopis naše společnost (archiv)Přehled článků2020/1Uživatelská recenze online Archivu hlavního města Prahy

Uživatelská recenze online Archivu hlavního města Prahy

Archivy uchovávající historické dokumenty mohou sloužit nejen historikům, ale také (historic- kým či historizujícím) sociologům jako cenný datový zdroj. To není nijak objevné konstatování faktu – sociologové bádají v archivech desítky let. V tomto textu chci ovšem na příkladu online platformy Archivu hlavního města Prahy (AHMP) prezentovat tendenci posledních let doku- menty digitalizovat a následně prezentovat stále větší část obsahu archivů online.

  • ISSN: 1214-438X
  • Rok: 2020
  • Vydání: 18
  • Svazek: 1
  • Strana: 65
  • Autoři: Jakub Zelenka
asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: