Česká veřejnost k Evropské unii

Z množství výzkumů provedených Centrem pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR (CVVM) byla v souvislosti s integračním procesem ČR do evropských struktur získána celá řada důležitých poznatků. Jelikož ale i ony podléhají obecné tendenci upadnout do rychlého zapomnění, pokusím se připomenout zejména takové postoje, názory a očekávání, od nichž se bude zřejmě odvíjet vztah veřejnosti k Evropské unii již jako k útvaru, jehož součástí se v příštím roce staneme a v němž si budeme budovat svou pozici.

Nakolik se obyvatelé s myšlenkou integrace evropských států do velkého celku ztotožňují? Neventilují zde pouze čistě své pragmatické, utilitární zájmy? Tyto otázky bývaly častým předmětem řady odborných diskusí, zabývajících se vztahem veřejnosti k Evropské unii, jejím evropanstvím nebo problémem národní identity. Výzkumy IVVM a CVVM ukázaly, že českým občanům je myšlenka jednotné Evropy velmi blízká - přesvědčení o její správnosti vyjadřovaly v průběhu let 1997 - 2001 v průměru asi tři čtvrtiny z nich. Jejich kladný názor lze vysvětlit jednak obecnou inklinací příslušníků malého národa k vytváření větších, silnějších uskupení, poskytujících jistotu svým členům, jednak touhou po návratu země do vyspělé Evropy. Tyto okolnosti dotázaní akcentovali po podání přihlášky České republiky do Evropské unie, v roce 1996.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: