Cizinci v České republice

Před rokem 1989 měli Češi jen omezenou možnost setkat se s cizinci. Kromě turistů k nám přijížděli (v malém množství a na omezenou dobu) studenti a dělníci ze socialistických zemí. Po otevření hranic cizinci využili poměrně liberálního přístupu našeho státu k nim. Kromě tranzitních cizinců, které přitahovala naše hranice se Západní Evropou, jsme byli lákadlem i pro pracovní migraci.

Lidem z východu jsme mohli nabídnout lepší životní úroveň České republiky a politickou stabilitu – odtud přicházeli především mladší muži, kteří své rodiny nechali doma a zde dělají zejména nekvalifikované práce. Naopak příchozí ze Západu tvořili různorodější skupinu a uplatňovali své vzdělání v intelektuálnějších profesích. Počet legálně žijících cizinců v ČR dnes dosáhl čísla 238 000, zdaleka však jejich podíl v populaci nedosahuje míry obvyklé například v Rakousku či Německu - tzn. desetiny.

Češi nemají příliš přesné představy o tom, kolik cizinců u nás žije. Ukázal to výzkum , který mimo jiné zjišťoval, jak lidé odhadují počet cizinců žijících v České republice - a to jak s povoleným pobytem, tak těch, kteří zde žijí bez povolení.

Podle údajů Ministerstva vnitra mělo v březnu 2002 v ČR povolení k pobytu 222 000 cizinců (trvalý pobyt a víza nad 90 dnů) . Jen 18 % dotázaných odhadlo počet legálně zde žijících cizinců alespoň v rozmezí 150 000 – 300 000. Jinak občané toto číslo spíše podceňují, 70 % jich tipovalo hodnoty nižší – extrémem byl odhad, že v ČR žije legálně pouze 300 osob jiných národností. Naopak počet cizinců s povoleným pobytem nadhodnotilo 12 %. Nejčastěji uváděné hodnoty byly 100 000, 50 000 a 10 000 osob.

Přesné množství cizinců žijících v ČR bez povolení není samozřejmě znám, ale například Doc. Dušan Drbohlav z Přírodovědecké fakulty UK odhaduje jejich počet asi na 300 000, přičemž třetina z nich naší zemí pouze prochází - nechce se zde zdržet déle. V případě cizinců žijících v České republice nelegálně byly odhady respondentů ještě horší. Jejich počet alespoň v rozmezí 200 000 – 400 000 uvedlo pouze 12 % dotázaných. 78 % uvedlo číslo nižší, nejčastěji se opět jednalo o hodnoty 100 000, 50 000 a 10 000 osob.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: