Česká tradiční kuchyně

Jednou ze součástí lidské kultury je bezesporu kultura vaření. Tradiční kuchyně se odlišuje region od regionu, používání jednotlivých surovin bylo v minulosti významně spjaté nejen s klimatickými podmínkami a jejich postupnou změnou, ale také s lidskou činností - rozvojem obchodu (zámořské cesty), objevy nových technologií vaření (uzavření ohniště).

Dovednost vařit se tradičně předávala po generace, z matky na dceru, upevňovala se také lidovými zvyky, přípravou pokrmů při svatbách, při významných křesťanských svátcích (Vánoce, půst, Velikonoce). Každý region měl svou specifickou kuchyni, podobná jídla v různých zemích, ale i vesnicích, mají různé názvy, i když se připravují stejným postupem. Každý region si také do svých jídel vnášel vlastní specifika (houby v horských a podhorských oblastech, kukuřice – turkyňa na Jižní Moravě).

V současnosti jsme však konfrontováni s novými způsoby učení se vaření a předávání této dovednosti. Recepty jsou tištěny v novinách a časopisech, vaří se v televizních pořadech. Lidé jsou často seznamováni s jídly jiných zemí, v oblibě jsou různé světové kuchyně. Nedílnou součástí tohoto trendu je také sledování výživné hodnoty jídla a snaha o kontrolu váhy pomocí příjmu potravy. Vznik mnohých nových receptů byl v nedávné minulosti závislý na nejrůznějších dietních a dietetických předpisech.

Odborné poznatky v této oblasti se v České republice opírají o anketní šetření z první poloviny čtyřicátých let a bezesporu také o řadu etnologických studií vědeckých pracovníků i studentů, které se snažily postihnout některé zajímavé regiony v České republice. Celopopulační reprezentativní šetření však dosud nebylo provedeno.

Předkládané výsledky šetření, které provedlo Centrum pro výzkum veřejného mínění ve dnech 19. – 26. května 2003 v rámci výzkumu Naše společnost 2003 na reprezentativním vzorku populace České republiky starší 15 let a kterého se zúčastnilo 1 048 respondentů, se snaží o základní zmapování této oblasti. Čtenáři jsou prezentována témata ve dvou skupinách; první zahrnuje dodržování tradic a vaření tradičních pokrmů v našich domácnostech, jídla zařazovaná pod pojem tradiční česká kuchyně, znalost regionálních tradičních pokrmů, znalost tradičních surovin, hodnocení tradiční české kuchyně z různých aspektů.

Druhá skupina témat je spojena s předáváním dovednosti vaření, a jsou zde proto obsaženy tyto bloky otázek: stravovací zvyky Čechů, četnost vaření v domácnostech, dovednost vařit bez receptů, používání receptů z různých zdrojů (kuchařské knihy, psané receptáře, předávání receptů v rámci sítí známých, recepty z novin a časopisů) a používání různých technologií při přípravě pokrmů.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: