Co je malé, to je hezké?

Aplikováno na podnikatele a soudě alespoň podle výsledků nedávného šetření CVVM, to tak už vypadá.

Zmíněný výzkum, jehož autorem byl Milan Tuček z oddělení Transformace sociální struktury Sociologického ústavu AV ČR, byl založen na porovnávání názorů české populace na velké podnikatele s názory na podnikatele drobné a střední. Tyto názory jsme přitom zjišťovali pomocí rozsáhlé baterie výroků, které popisovaly určité vlastnosti nebo způsoby jednání, přičemž respondenti měli u každého výroku říci, zda jde o věc typickou nebo naopak netypickou pro první i druhou skupinu podnikatelů.

Ukázalo se přitom, že lidé pohlížejí na drobné a střední podnikatele s podstatně většími sympatiemi a důvěrou než na podnikatele velké. Oběma skupinám lidé sice většinou přisuzují „odvahu riskovat a pouštět se do neznámých věcí“ a považují pro ně za typické, že jde o „lidi podnikavé, chytré, s nápady“, kteří „pracují mnoho hodin denně, na úkor času pro rodinu i pro sebe“, ale mnohem více jsou tyto znaky spojovány s drobnými a středními podnikateli než s podnikateli velkými.

U obou skupin také převažuje mínění, že využívají informace a kontakty z předchozích zaměstnání, přičemž však jednoznačně častěji toto respondenti uváděli jako typické pro velké podnikatele. Výrazná nadpoloviční většina veřejnosti pak o velkých podnikatelích soudí, že hledají slabá místa v zákonech, že se společným postupem brání snižování cen, že mají úzké vazby se současnými politiky, že se rekrutují z řad bývalé nomenklatury, že nevybíravě likvidují své konkurenty a že k majetku přišli nepoctivým způsobem.

V případě všech těchto charakteristik se přitom podíl respondentů, kteří je považují za „spíše“ či „rozhodně“ typické pro drobné a střední podnikatele, pohyboval více či méně hluboko pod úrovní jedné poloviny. Téměř polovina lidí má dále za to, že pro velké podnikatele je typické vědomé falšování dokladů, zatímco o drobných a středních podnikatelích si totéž myslí jen čtvrtina.

Naopak malé a střední podnikatele výrazná nadpoloviční většina občanů považuje za odborníky rozumějící své práci a za poskytovatele kvalitních služeb či výrobků a také o nich soudí, že si k cenám připočítávají pouze rozumný zisk. U velkých podnikatelů se podíly podobných vyjádření přitom pohybovaly hluboko pod úrovní jedné poloviny.

Citace:

''

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: