Reprodukční záměry mladých lidí

Jednou z nejžhavějších demografických otázek současnosti jsou příčiny poklesu úrovně plodnosti. V zásadě lze říci, že existují dva hlavní směry, které se snaží tuto změnu vysvětlit. První z nich vidí příčinu hlavně v ekonomických faktorech, tedy v tom, že mladí lidé nejsou dostatečně ekonomicky zajištěni a nemohou si dovolit rodinu založit (nebo mít více dětí), ani kdyby chtěli.

Protipólem je teorie, že mladší generace mají zcela odlišný hodnotový systém oproti svým rodičům. Narození dítěte odkládají, protože se v mládí věnují jiným aktivitám (vzdělávání, pracovní kariéra, vlastní zájmy atd.). Rodinu plánují založit až ve vyšším věku, obdobně jako tomu je v řadě západoevropských zemí.

 

Dá se předpokládat, že chování mladé generace ovlivňují oba faktory současně. Dosud ale neproběhlo mnoho výzkumů, které by se přímo touto problematikou zabývaly. Rozhodly jsme se proto položit v dubnovém šetření Centra pro výzkum veřejného mínění, které bylo zaměřeno na rodinu a bezdětnost, přímé otázky, proč lidé nechtějí dítě (nebo další dítě) nebo proč jeho narození odkládají. Určitou nevýhodou je, že ve výběrovém souboru reprezentativním pro celou populaci ČR bylo relativně málo respondentů, kterých se tato problematika týkala. Výsledky výzkumu nebylo tedy možné porovnávat podle pohlaví, vzdělání a dalších charakteristik, přestože by srovnání bylo jistě velmi zajímavé.

 

V analýze se zaměřujeme na věkovou skupinu do 34 let. Starší respondenti už téměř všichni své reprodukční plány uskutečnili a v případě těch, kteří narození dítěte dosud odkládají, je velká pravděpodobnost, že se jim toto během života již nepodaří zrealizovat (především u žen).

  • ISSN: 1214-438X
  • Rok: 2015
  • Vydání: 13
  • Svazek: 1
  • Strana: 34
  • Autoři: Jan Červenka

Citace:

Červenka, Jan. " Spokojenost s celkovým pracovním životem: co představuje a s čím souvisí?." Naše společnost 13 (1): 34-43, http://dx.doi.org/10.13060/1214438X.2015.1.13.207.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: