DomovCVVMČasopis naše společnost (archiv)Přehled článků2004/2Ekonomická situace a materiální životní podmínky z pohledu veřejného mínění ve středoevropském srovnání

Ekonomická situace a materiální životní podmínky z pohledu veřejného mínění ve středoevropském srovnání

V mezinárodní spolupráci na bázi CEORG již několik let probíhají paralelně v České republice, Maďarsku a Polsku, k nimž se příležitostně připojují i další státy střední, východní či jihovýchodní Evropy, srovnatelné výzkumy veřejného mínění na řadu rozličných témat. K více či méně pravidelně opakovaným šetřením, která se v tomto rámci uskutečňují, patří i několik otázek týkajících se ekonomické situace země a materiálních životních podmínek domácností.

Poslední výzkum na toto téma byl realizován v průběhu léta 2004 a kromě tradičních účastníků se do něj zapojilo i Slovensko.

Nejprve všichni dotázaní posuzovali aktuální ekonomickou situaci své země. Ukazuje se, že v tomto ohledu obecně vysoce převažují kritické názory nad příznivým míněním – viz tabulku 1a až 1d. Nejmenší nespokojenost byla přitom zaznamenána v Maďarsku (40 % „špatná“ ekonomická situace, ale jen 4 % „dobrá“) a největší na Slovensku (70 % „špatná“, 2 % „dobrá“). Mínění polské a české veřejnosti se nacházelo mezi nimi a navzájem se dosti podobalo. Podle nejnovějších výsledků 9 % českých občanů považuje aktuální ekonomickou situaci ČR za dobrou, 53 % za špatnou a 37 % ji charakterizuje jako „ani dobrou, ani špatnou“. V Polsku 7 % lidí vnímá situaci jako dobrou, 56 % jako špatnou a 31 % ji hodnotí neutrálně.

Hodnocení v ČR se od ledna 2004 příliš nezměnilo, i když statisticky je poněkud lepší. Oproti období let 2001 – 2002 ovšem vyznívá podstatně hůře. Zřetelné zhoršení hodnocení ekonomické situace bylo v průběhu posledních dvou let zaznamenáno i v Maďarsku, ačkoli Maďaři v posledním výzkumu hodnotili situaci také o něco méně kriticky než na sklonku roku 2003. Poláci naopak hodnotí stav své ekonomiky podstatně lépe než před dvěma lety, přičemž od ledna 2004 byl zaznamenán další pozitivní posun. V případě Slovenska jsou z minulosti k dispozici pouze údaje z ledna 2002. V porovnání s nimi se celkové hodnocení nezměnilo.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: