DomovCVVMČasopis naše společnost (archiv)Přehled článků2004/2Problémy harmonizace rodinného a pracovního života

Problémy harmonizace rodinného a pracovního života

Bezkonfliktní provázaní pracovního a rodinného života představuje v současné české společnosti ideál, kterého se snaží dosáhnout snad všichni rodiče. Věnovat se práci i rodině zároveň je jistě složité, a tak každý rodič stojí před otázkou, jak rozdělit svou pozornost a svůj čas. Ať už si tento rozhodovací proces probíhá vědomě či spíše intuitivně, rodiče nakonec musí najít určitý kompromis mezi pracovní a rodinnou sférou.

Následující text, který vychází především z výzkumů veřejného mínění realizovaných Centrem pro výzkum veřejného mínění AV ČR (CVVM), se pokusí odpovědět na otázku, jak se harmonizace pracovní a rodinné sféry v českých rodinách daří. Dále se pak bude zabývat tím, co by českým rodičům tento soulad usnadnilo, a co naopak harmonizaci rodinných a pracovních vztahů v rodinách ztěžuje.

Podívejme se na úvod na to, jakou roli lidé ve svém životě práci a rodině přikládají. V květnu 2004 se CVVM ve svém výzkumu věnovalo mimo jiné problematice hodnotových orientací. Obecně můžeme konstatovat, že největší význam mají pro většinu dotázaných jejich blízcí, ať už jde o rodinu nebo přátele. Téměř všichni dotázaní uvedli, že je pro ně důležité pomáhat své rodině a přátelům a žít ve spokojené rodině (oba výroky podpořilo 97 % oslovených). Zcela zásadní význam přikládají čeští občané také prostředí, ve kterém žijí, a vlastnímu zdraví.

Práci připisuje podle svých slov důležitou roli 90 % českých občanů. Z pracovních hodnot pak dotázaní považují za nejvýznamnější to, aby měli práci, která by je bavila a zároveň byla užitečná a smysluplná. Pro téměř devět z deseti Čechů je důležitá práce v kolektivu sympatických lidí a vysoký výdělek. Vzhledem k důležitosti, kterou pro obyvatele naší země pracovní a rodinná sféra mají, stojí téma harmonizace rodinných a pracovních vztahů nepochybně za pozornost.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: