DomovCVVMČasopis naše společnost (archiv)Přehled článků2005/1Druhá světová válka a československý protifašistický odboj z pohledu veřejného mínění

Druhá světová válka a československý protifašistický odboj z pohledu veřejného mínění

Letos uplynulo šedesát let od konce druhé světové války a od osvobození naší země od německé okupace. V souvislosti s tímto výročím se konala celá řada akcí a objevilo se mnoho článků nebo televizních či rozhlasových pořadů, které připomínaly a rozebíraly události z jejího průběhu, klíčové vojenské operace, protifašistický odboj apod. Jak ale v současnosti s odstupem šesti desetiletí toto těžké období dějin, které mj.

zásadním způsobem ovlivnilo vývoj celé druhé poloviny 20. století nejen u nás, vnímá česká veřejnost a kolik toho o něm ví? Alespoň částečnou odpověď na tuto otázku by mohly dát výsledky výzkumu, který v rámci svých pravidelných kontinuálních šetření realizovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění SOU AV ČR v listopadu 2004 a ve kterém byly zahrnuty některé otázky týkající se druhé světové války a československého protifašistického odboje.

Úvodní otázka celého tematického bloku věnovaného druhé světové válce a protifašistickému odboji zjišťovala, zda si lidé myslí, že je potřebné připomínat události druhé světové války.

Asi tři čtvrtiny dotázaných v šetření uvedly, že je potřebné připomínat druhou světovou válku a události z jejího průběhu, 15 % vyjádřilo názor opačný. Potřeba udržovat či posilovat historické vědomí ve vztahu k největšímu válečnému konfliktu v dějinách tak zůstává, alespoň v deklaratorní rovině, i šedesát let od jeho ukončení velmi silná. V porovnání s rokem 2000, kdy se stejná otázka objevila v tehdejším dubnovém šetření naposledy, sice poněkud vzrostl podíl respondentů, podle nichž připomínat události druhé světové války potřebné není, ale nejnovější výsledek se v podstatě příliš neliší od rozložení názorů, které bylo výzkumem zaznamenáno ještě o pět let dříve, v dubnu 1995.

Z podrobnější analýzy výsledků vyplynulo, že velmi významnými faktory, které diferencují pohled na výše zmíněnou otázku, jsou věk a v menší míře i vzdělání dotázaných. Mínění o potřebnosti připomínání druhé světové války výrazně posiluje s přibývajícím věkem. Zatímco ve skupině nejmladších respondentů ve věku 15 až 19 let byl podíl odpovídajících „ano“ jen o málo větší než polovina a podíl „ne“ se vyšplhal těsně nad hranici jedné čtvrtiny, mezi dotázanými, kteří již překročili šedesátku, si devět z deseti myslí, že druhou světovou válku je potřebné připomínat. Z hlediska vzdělání sdílejí názor, že události druhé světové války je třeba připomínat, relativně častěji dotázaní s vysokoškolským diplomem. Podle stranických preferencí souhlas s myšlenkou o potřebnosti připomínání druhé světové války častěji vyjadřovali příznivci KSČM a KDU-ČSL, do čehož se ovšem promítá zejména vliv věku, protože obě tyto strany mají nadprůměrnou podporu právě mezi seniory.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: