Druhá světová válka a československý protifašistický odboj z pohledu veřejného mínění

Letos uplynulo šedesát let od konce druhé světové války a od osvobození naší země od německé okupace. V souvislosti s tímto výročím se konala celá řada akcí a objevilo se mnoho článků nebo televizních či rozhlasových pořadů, které připomínaly a rozebíraly události z jejího průběhu, klíčové vojenské operace, protifašistický odboj apod. Jak ale v současnosti s odstupem šesti desetiletí toto těžké období dějin, které mj.

zásadním způsobem ovlivnilo vývoj celé druhé poloviny 20. století nejen u nás, vnímá česká veřejnost a kolik toho o něm ví? Alespoň částečnou odpověď na tuto otázku by mohly dát výsledky výzkumu, který v rámci svých pravidelných kontinuálních šetření realizovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění SOU AV ČR v listopadu 2004 a ve kterém byly zahrnuty některé otázky týkající se druhé světové války a československého protifašistického odboje.

Úvodní otázka celého tematického bloku věnovaného druhé světové válce a protifašistickému odboji zjišťovala, zda si lidé myslí, že je potřebné připomínat události druhé světové války.

Asi tři čtvrtiny dotázaných v šetření uvedly, že je potřebné připomínat druhou světovou válku a události z jejího průběhu, 15 % vyjádřilo názor opačný. Potřeba udržovat či posilovat historické vědomí ve vztahu k největšímu válečnému konfliktu v dějinách tak zůstává, alespoň v deklaratorní rovině, i šedesát let od jeho ukončení velmi silná. V porovnání s rokem 2000, kdy se stejná otázka objevila v tehdejším dubnovém šetření naposledy, sice poněkud vzrostl podíl respondentů, podle nichž připomínat události druhé světové války potřebné není, ale nejnovější výsledek se v podstatě příliš neliší od rozložení názorů, které bylo výzkumem zaznamenáno ještě o pět let dříve, v dubnu 1995.

Z podrobnější analýzy výsledků vyplynulo, že velmi významnými faktory, které diferencují pohled na výše zmíněnou otázku, jsou věk a v menší míře i vzdělání dotázaných. Mínění o potřebnosti připomínání druhé světové války výrazně posiluje s přibývajícím věkem. Zatímco ve skupině nejmladších respondentů ve věku 15 až 19 let byl podíl odpovídajících „ano“ jen o málo větší než polovina a podíl „ne“ se vyšplhal těsně nad hranici jedné čtvrtiny, mezi dotázanými, kteří již překročili šedesátku, si devět z deseti myslí, že druhou světovou válku je potřebné připomínat. Z hlediska vzdělání sdílejí názor, že události druhé světové války je třeba připomínat, relativně častěji dotázaní s vysokoškolským diplomem. Podle stranických preferencí souhlas s myšlenkou o potřebnosti připomínání druhé světové války častěji vyjadřovali příznivci KSČM a KDU-ČSL, do čehož se ovšem promítá zejména vliv věku, protože obě tyto strany mají nadprůměrnou podporu právě mezi seniory.

PANEL4

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: