DomovCVVMČasopis naše společnost (archiv)Přehled článků2006/1Hodnocení vývoje některých oblastí společenského života roku 2005

Hodnocení vývoje některých oblastí společenského života roku 2005

Na počátku tohoto textu stálo několik otázek. Co lidé očekávali na začátku roku 2005? Domnívali se, že v některých oblastech společenského života přinese tento rok větší změny? Obávali se zhoršování svých životů, nebo spíše doufali ve „světlé zítřky“? A jak hodnotí situaci teď na počátku roku 2006? V následujícím textu budeme hledat na položené otázky odpovědi.

Na úvod se ale podívejme, jaké postupy ke sledování těchto otázek Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR (dále jen CVVM) používá.

Otázky, ve kterých se respondenti vyjadřují k některým oblastem společenského života, zařazuje CVVM do svých šetření pravidelně, a to vždy na přelomu roku. Celé téma bývá v rámci omnibusových šetřeních CVVM pojednáno z několika úhlů pohledu:

1. Respondenti mají možnost hodnotit současný stav vybraných oblastí.

2. Oslovení jsou dotazováni na spokojenost s vývojem daných oblastí v uplynulém roce.

3. Dále dotázaní posuzují, nakolik naléhavé je podle jejich názoru se danými oblastmi společenského života zabývat.

4. A v neposlední řadě pak respondenti vyjadřují svá očekávání týkající se vývoje dané oblasti v dalším roce.

V tomto pojetí je tedy hodnocení jednotlivých oblastí společenského života sledováno pomocí poměrně rozsáhlých baterií na první pohled zdánlivě jednoduchých otázek. Interpretace jednotlivých položek baterie má smysl zejména ve vzájemném srovnávání jednotlivých oblastí a dále ve sledování vývoje hodnocení oblastí v čase. Posuzování údajů za jednotlivé oblasti, tedy bez kontextu, v jakém byla otázka položena, by mohlo být zavádějící. Pokud bychom se totiž zajímali např. o hodnocení stavu českého zdravotnictví naší veřejností, bylo by jistě na místě rozpracovat dané téma poněkud šířeji a nespokojit se pouze s takto triviálními otázkami. Ty, jak již bylo naznačeno, nabývají na svém významu pouze v kontextu dalších posuzovaných oblastí či při sledování časového vývoje.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: