Obecný obraz vědy v české společnosti

Problematika vědy a vědeckého bádání je v současné době a současné společnosti tématem bezesporu aktuálním. Věda je dnes integrální součástí běžného provozu společnosti a jako taková představuje dimenzi, která se prolíná každodenním životem všech lidí. Uvědomíme-li si, na kolika věcech běžného používání, od počítačů a mobilních telefonů přes automobily a mikrovlnné trouby až po oblečení a potraviny,se podílel vědecký výzkum a vývoj, nelze se téměř zbavit dojmu, že věda skutečně dávno není zábavou podivínů v bílých pláštích, nýbrž že je záležitostí doslova všeobecnou.

Aktuálnost tohoto tématu je patrná i v souvislosti s neustávajícími debatami týkajícími se vzdělanostní společnosti. Je zřejmé, že jedním z nejdůležitějších předpokladů prosperity společnosti je rozvoj vzdělání jejích občanů a obecně jejího vědění. Věda a výzkum jsou v tomto ohledu spolu s oblastí školství základními stavebními kameny, na kterých může být vzdělanostní společnost budována. Kromě dalších i z těchto důvodů přistoupilo Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR k realizaci výzkumu na téma obraz vědy v českém veřejném mínění. Průzkum proběhl v rámci kontinuálního projektu výzkumu veřejného mínění CVVM Naše společnost v únoru roku 2006 a zúčastnilo se jej přes 1 000 respondentů, reprezentujících populaci obyvatel ČR od 15 let.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: