DomovCVVMČasopis naše společnost (archiv)Přehled článků2006/2Role kampaně v politické komunikaci a její nazírání českou veřejností před parlamentními volbami v roce

Role kampaně v politické komunikaci a její nazírání českou veřejností před parlamentními volbami v roce

Komunikace je jednou ze základních esencí, jež utvářejí charakter politického systému, prvkem, který je za pomoci svého potenciálu schopen ovlivnit fungování tohoto systému v procesu výběru vůdců, vymezením agendy, participací na rozhodování, socializací či mírou kritičnosti, již politická sféra připouští. Politická komunikace, která zejména s využitím masových médií utváří významnou část veřejného prostoru, nabývá na intenzitě zvláště v předvolebním období.

Nejinak tomu bylo i v případě letošních voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Následující příspěvek seznamuje s výsledky šetření veřejného mínění provedeného CVVM SOÚ AV ČR v květnu 2006. S odkazem na historii a současnost předvolebních kampaní a vybrané teoretické koncepty i výzkumy z oblasti mediální, úžeji politické komunikace a politického marketingu se v ohnisku naší pozornosti ocitnou zejména názory veřejnosti na předvolební kampaň, tzv. negativní reklamu a další vybrané komunikační aktivity jednotlivých politických stran.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: