Hodnota dítěte v individuálním životě a pro společnost

Téma úrovně plodnosti v České republice je již od devadesátých let častým námětem odborných, mediálních i politických diskuzí. Důvodem jsou významné změny v populačním vývoji České republiky. Počty narozených dětí začaly v první polovině devadesátých let minulého století ve srovnání s předchozím obdobím klesat. Vedle procesu plodnosti procházel v té době změnami také proces úmrtnosti.

Ukazatel střední délka života (neboli naděje dožití) se začal pro obě pohlaví zvyšovat, což v kombinaci s nízkou úrovní plodnosti znamenalo nárůst počtu i podílu starších lidí v populaci. Tzv. stárnutí populace se pak stává politicko ekonomickým problémem vyvolávajícím nutnost reformy důchodového systému. Avšak zatímco prodlužování naděje dožití je vnímáno jako pozitivní jev, v němž se zrcadlí zlepšování zdravotní péče i životního stylu obyvatelstva, nízká hladina porodnosti je v souvislosti se zabezpečením fungování společnosti vnímána jako jev negativní.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: