DomovCVVMČasopis naše společnost (archiv)Přehled článků2006/2Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005

Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005

Česká republika prošla v období mezi roky 1997 a 2005 mnoha změnami ve sféře politické i ekonomické. V následujícím textu se zaměříme na proměny subjektivního vnímání zaměstnání a pracovních orientací českých občanů právě v tomto období. Podrobněji se budeme věnovat především proměnám představ o ideálním zaměstnání. Hlavním zdrojem údajů o proměnách nálad české veřejnosti ve vztahu k pracovní sféře ve zmíněném období nám bude mezinárodní šetření ISSP (International Social Survey Programme).

Řekněme si proto o něm na úvod několik slov.

ISSP je mezinárodní kontinuální projekt, který běží od roku 1985 a má čtyři zakládající členy - NCSR (National Centre for Social Research) z Velké Británie, NORC (National Opinion Research Centre) ze Spojených států amerických, ZUMA (Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen) z Německa a Institute of Advanced Studies na ANU (Australian National University) z Austrálie. V současné době na něm participuje 39 zemí. Česká republika se na projektu ISSP podílí od roku 1992. Národní i mezinárodní data archivuje v České republice Sociologický datový archiv Sociologického ústavu AV ČR.

Modul zabývající se tématem práce a zaměstnání byl v České republice v roce 2005 realizován již podruhé (poprvé se výzkum uskutečnil v roce 1997). V roce 2005 realizaci výzkumného projektu ISSP v České republice podpořila Grantová agentura ČR grantem č. 403/05/2769 „Adaptace pracovních sil v České republice: změny profesní struktury, mzdové diferenciace a pracovních orientací“, řešeným v Sociologickém ústavu AV ČR pod vedením doc. ing. Jiřího Večerníka, CSc.

Připomeňme si ještě stručně, v jaké situaci se nacházela Česká republika v roce 1997, kdy se zde šetření ISSP Pracovní orientace provádělo poprvé. Z tohoto roku pochází data, se kterými budeme srovnávat výsledky výzkumu z roku 2005.

Rok 1997 bychom mohli nazvat rokem hektickým, neboť v politické i ekonomické oblasti přinesl celou řadu změn. V čele koaliční vlády ODS, KDU-ČSL a ODA v této době stál Václav Klaus, bylo to období narůstajících sporů uvnitř vládní koalice i uvnitř koaličních stran (především ODA a ODS). Politický vývoj, kterým naše země tehdy procházela, byl poměrně bouřlivý a vyvrcholil vládní krizí na konci roku 1997. Prohlubování politické krize je možné demonstrovat také na datech z výzkumů veřejného mínění, ve kterých byli občané dotazování na svou důvěru k ústavním institucím. Podle výzkumů IVVM (Institut pro výzkum veřejného mínění, předchůdce Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR) je pro celý rok 1997 charakteristický pokles důvěry občanů k prakticky všem ústavním institucím, nejvýraznější pokles je však patrný u české vlády. V průběhu roku 1997 rovněž dochází k poklesu preferencí pravicových stran, zejména ODS, a naopak k postupnému nárůstu preferencí ČSSD, který se pak odrazil ve výsledcích voleb v roce 1998.

Z ekonomického hlediska je období let 1997 až 1999 v naší zemi dobou hospodářské recese. Ekonomickou stagnaci z let 1997 až 1999, kterou zapříčinily zejména dlouhodobě ignorované problémy s vnější makroekonomickou nerovnováhou, ale i neblahý stav finančního sektoru a absentující restrukturalizace nekonkurenceschopných podniků či ekonomických odvětví, s sebou přinesla mj. i citelný plošný nárůst nezaměstnanosti. Právě rostoucí míra nezaměstnanosti v České republice pravděpodobně významně ovlivnila postoje občanů k jejich zaměstnání i k vnímání tuzemského pracovního trhu. Zatímco období let 1992 až 1996 můžeme nazvat obdobím relativní stability s nízkou mírou nezaměstnanosti (která oscilovala kolem úrovně 3 % a patřila k nejnižším v Evropě), od roku 1997 prochází naše země obdobím růstu míry nezaměstnanosti. Výzkum ISSP 1997 Pracovní orientace, který se uskutečnil v 2. polovině roku 1997, pak již jednoznačně poukázal na důležitost jistoty zaměstnání pro naprostou většinu českých občanů. Nezaměstnanost se stala „strašákem“, kterému se drtivá část lidí v produktivním věku snaží vyhnout.

Zaměřme se tedy se znalostí tohoto kontextu, ve kterém se uskutečnilo šetření ISSP 1997, na analýzu rozdílů ve zjištění vyplývajících z tohoto výzkumu a z výzkumu ISSP 2005 z poloviny loňského roku.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: