DomovCVVMČasopis naše společnost (archiv)Přehled článků2007/1K nedožitému životnímu jubileu Čeňka Adamce, zakladatele české demoskopie

K nedožitému životnímu jubileu Čeňka Adamce, zakladatele české demoskopie

Josef Bečvář vzpomíná na významnou postavu zakladatele české demoskopie Čeňka Adamce.

S dr. Čeňkem Adamcem jsem spolupracoval v Ústavu pro výzkum veřejného mínění ČSAV od léta 1967. Tehdy po delším váhání (a po špatných zkušenostech s perzekucí po únoru 1948) přešel ze zdravotnictví na naléhání dr. J. Zapletalové do nově vzniklého ústavu. V příznivém období Pražského jara se zásluhou obnovené sociologie podařilo prosadit studium veřejného mínění. Muselo k tomu být zvláštní usnesení předsednictva ÚV KSČ z listopadu 1965, přijaté i přes odpor některých aparátčíků. Zásluhou akademika Šorma, předsedy prezidia ČSAV, se podařilo zajistit, že ÚV KSČ za Dubčeka výzkumy vůbec neovlivňoval.
Dr. Adamec se narodil 19. listopadu 1906 v masarykovské učitelské rodině v Ivančicích. Bylo pro něj samozřejmé, že po 17. listopadu 1939, kdy právě ukončil studia pražské VŠ obchodní, emigroval, aby se podílel na odboji. Po dobrodružné cestě přes Maďarsko, kde byl i zatčen, Balkán a Střední Východ se z Francie dostal do Anglie. Jako čs. dělostřelec se nakonec přes Dunkerque vrátil do vlasti. Zde se ihned věnoval realizaci svého snu – výzkumu veřejného mínění. Za obojí byl po únoru 1948 perzekvován. 

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: