Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Naše společnost zahajuje pátý rok své existence. Je mi potěšením vám v prvé řadě oznámit, že počínaje tímto číslem je časopis recenzovaný, a všechny stati v něm publikované tedy procházejí anonymním oponentním řízením u dvou recenzentů. Krok, jenž by měl vést k dalšímu obsahovému zkvalitnění periodika i ke zvýšení jeho prestiže, jsme mohli učinit zejména za přispění a podpory našeho vydavatele, Sociologického ústavu AV ČR, v.

v.i. Seznam recenzentů a recenzentek článků celého ročníku budeme zveřejňovat vždy ve druhém čísle časopisu.

Zaměření Naší společnosti se nemění: stati primárně vycházejí z výzkumů veřejného mínění a jeho výsledků, a to s důrazem na širší mezioborové souvislosti a aktuálnost témat. Příspěvky čerpají zejména z dat kontinuálního šetření CVVM. Přijímáme ovšem i analýzy vycházející z empirických šetření jiných subjektů a teoretické stati, které souvisejí s tématy výzkumu veřejnosti a jejího mínění, a těží z paradigmat nabízených nejen sociologií, ale například též demografií, politologií, ekonomií, mediálními studii, soudobými dějinami etc. Zájemci o publikování v Naší společnosti mohou posílat své texty – v podobě standardní pro odborná periodika – na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. O jejich přijetí a případném postoupení do recenzního řízení je obratem vyrozumíme.

Další novinkou je, že anglické abstrakty článků budou od letošního roku uveřejňovány v databázi CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities: http://cejsh.icm.edu.pl/). Informace o časopisu lze od roku 2006 najít též v informačních databázích GESIS (German Social Science Infrastructure Services: www.gesis.org, www.cee-socialscience.net). Plné znění článků v elektronické podobě je k dispozici na našich webových stránkách: www.cvvm.cas.cz

A nyní už k aktuálnímu číslu. Otevírá ho Jan Červenka statí o amerických protiraketových základnách v ČR a Polsku z pohledu veřejností obou zemí. Tématu, které poslední měsíce plní titulní stránky tuzemských novin, se CVVM věnuje od loňského roku a srovnáním s polskými daty získala předkládaná analýza na plastičnosti.

Kognitivní aspekty dotazování dlouhodobě zkoumá Jiří Vinopal a jeho stať pohybující se na pomezí sociologické metodologie a kognitivní psychologie je toho čtivým důkazem. O jednotlivých fázích situace, v níž respondent sociologického průzkumu odpovídá na otázku tazatele, si můžete přečíst v prvním textu rubriky Souvislosti. Druhý, který napsala Markéta Škodová, v krátkosti představuje koncept politické kultury a seznamuje s výsledky výzkumu na stejné téma, který CVVM uskutečnilo v letech 2005 a 2007.

Sociální a demografický profil voličského zázemí českých politických stran popisuje Daniel Kunštát v rubrice Studie. Michaela Dimitrová do ní přispěla statí, v níž představuje demografické souvislosti fenoménu stáří a stárnutí.

Časopis uzavírá rozhovor s Josefem Bečvářem, který byl v letech 1967-1972 výzkumným pracovníkem Ústavu pro výzkum veřejného mínění Československé akademie věd. Z pera Josefa Bečváře je zároveň poslední text tohoto čísla: medailon Čeňka Adamce, zakladatele české tradice výzkumu veřejného mínění, jenž by se v loňském roce dožil devadesáti let.

Přeji vám soustředěné čtení a za celou redakci děkuji za ohlasy, kterých se nám od vás dostává a jichž si velice ceníme.

Markéta Škodová

Ukázka citovaní článků z tohoto čísla:

Příjmení, Jméno. 2007. "Název článku". Naše společnost 5 (1): x-x.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: