Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

otevíráte již druhé číslo časopisu Naše společnost Centra pro výzkum veřejného mínění. I v roce 2007 Vás jeho prostřednictvím jak „kmenoví“ autoři a autorky CVVM, tak spolupracovníci a spolupracovnice z jiných výzkumných oddělení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. a dalších akademických institucí seznamovali s výsledky své vědecké práce.

Věřím, že na konci recenzního řízení, kterým od letoška procházejí všechny stati, je vysoce odborný, čtivý a aktuální časopis. Závěrem tohoto vydání naleznete seznam všech recenzentů pátého ročníku, kterým touto cestou ještě jednou děkuji za spolupráci a fundované příspěvky ke zkvalitnění obsahu.

Do roku 2008 vstoupí Naše společnost s novou redakční radou. Na období příštích dvou let v ní zasednou ing. Jan Čer¬venka (CVVM, SOÚ AV ČR, v.v.i.), Mgr. Jindřich Krejčí (Sociologický datový archiv, SOÚ AV ČR, v.v.i.), Mgr. František Kalvas (katedra sociologie, FF Západočeské univerzity v Plzni), PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D. (CVVM, SOÚ AV ČR, v.v.i.), PhDr. Igor Nosál, Ph.D. (katedra sociologie, FSS Masarykovy univerzity v Brně), RNDr. Bohuš Pospíšil (demograf, bývalý pracovník Ústavu pro výzkum veřejného mínění ČSAV), Mgr. Markéta Škodová (šéfredaktorka, CVVM, SOÚ AV ČR, v.v.i.), doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. (katedra sociologie, FF Univerzity Karlovy v Praze), PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D. (katedra mediálních studií, FSV Univerzity Karlovy v Praze), PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. (CVVM, SOÚ AV ČR, v.v.i.) a Mgr. Milan Zeman (Sociologický ústav SAV v Bratislavě). Redakční rada bude dohlížet na průběh recenzního řízení, a současně tak dbát na vysokou obsahovou úroveň časopisu.

Předkládané číslo zahajuje Jan Červenka textem Od Usámy k Saddámovi: o analýze S. L. Althause a D. M. Largiové týkající se jednoho specifického aspektu politické, mediální a veřejné agendy v USA po 11. září 2001. Na příkladu zvoleného článku autor ilustruje, že vztahy mezi těmito typy agend nemusejí být vždy tak přímočaré, jak se na první pohled může jevit, a je třeba je zkoumat v co nejširším kontextu. V materiálu Intermediální agenda českých médií představují Tomáš Trampota a Vlastimil Nečas výzkum, v němž za pomoci obsahové analýzy vybraných českých médií zjišťovali, do jaké míry a jakým způsobem na sebe odkazují jednotlivé tuzemské deníky a televizní a rozhlasové stanice.

V rubrice Souvislosti nejprve Markéta Škodová popisuje koncept politické kultury a seznamuje s výsledky výzkumu na stejné téma, který CVVM uskutečnilo v letech 2005 a 2007. Jiří Vinopal navazuje v článku Role paměti při zodpovídání výzkumných dotazů na svůj text z prvního čísla letošního Naší společnosti. Tentokrát přibližuje problematiku vybavování příslušných informací respondentem v kontextu výzkumného rozhovoru. Stať Manželství a jeho význam v pojetí české veřejnosti z pera Michaely Dimitrové seznamuje na pozadí přehledu o průběhu sňatečnosti ve 20. století s postoji české veřejnosti k uzavírání sňatků a k důležitosti a významu manželství jako takového.

Vliv strukturálních vs. osobnostních faktorů na ideologie distributivní spravedlnosti v ČR 2006 popisují ve stejnojmenném článku Jiří Šafr a Ivo Bayer. Autoři se inspirovali kulturní teorií aplikovanou na sféru spravedlnosti. Za použití dat z výzkumu ISJP 2006 pak zkoumali, nakolik jsou v české společnosti zastoupeny čtyři typy ideologií představujících kolektivní přesvědčení, jež lidem usnadňuje sociální orientaci.

Ukázka citovaní článků z tohoto čísla:

Příjmení, Jméno. 2007. "Název článku". Naše společnost 5 (2): x-x.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: