DomovCVVMČasopis naše společnost (archiv)Přehled článků2007/2Manželství a jeho význam v pojetí české veřejnosti

Manželství a jeho význam v pojetí české veřejnosti

Rodinu je možno definovat jako relativně trvalé uskupení osob založené na pokrevních vztazích, vzniklé manželstvím popř. adopcí, jejímiž hlavními funkcemi jsou zejména reprodukce, výchova, ale i přenos kulturních vzorů [Maříková et. A. 1996: 940]. Význam instituce manželství nejen v souvislosti s touto definicí je dnes již často diskutovaným tématem. Podnětem pro tyto diskuse jsou jistě nejen objevující se názory a otázky ve smyslu manželství jako překonané instituce, ale podobným debatám též nahrávají demografické statistiky, v jejichž výsledcích je obsažen trend klesající sňatečnosti, potažmo jisté oslabování rodiny v tom základním slova smyslu (nízká plodnost obecně, růst podílu dětí rodících se mimo manželství apod.

). Úvodní část tohoto článku přinese nejen přehled průběhu sňatečnosti během 20. století, ale také nástin určitých aspektů a východisek, jež přispěly ke stávající situaci sňatečnostních poměrů. Následující blok pak bude zaměřen na postoje české veřejnosti k uzavírání sňatků, jejich názory a představy o důležitosti a významu manželství jako takového.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: