DomovCVVMČasopis naše společnost (archiv)Přehled článků2012/1Internetové volby a digitální propast: norský případ

Internetové volby a digitální propast: norský případ

Článek se zabývá vývojem projektu internetových voleb v Norsku, který prozatím vyvrcholil v září roku 2011, kdy měli voliči deseti vybraných obcí možnost volit v místních a regionálních volbách prostřednictvím internetu. Článek nejdříve analyzuje přípravné projekty internetových voleb a rozebírá také výsledky průzkumů připravenosti norské společnosti k internetovým volbám v kontextu konceptu tzv. digitální propasti. Zabývá se dále výsledky voleb z hlediska několika ukazatelů: podílu lidí, kteří využili internet k hlasování, a to v závislosti na místě bydliště, stranické preferenci a věku. Navzdory vysoké míře internetové penetrace lze v Norsku potvrdit teoretické předpoklady týkající se dvou subtypů digitální propasti: sociální propast a demokratická propast.

The article deals with developments of the Internet elections project in Norway. The project for the time being peaked with the 2011 municipal and regional elections, in which voters in ten municipalities were entitled to cast their votes over the Internet. The article firstly analyses Internet elections pilot projects and discusses results of surveys focused on key preconditions of the Internet elections within the framework of the digital divide concept. Furthermore, the article is concerned with results of the Internet elections in terms of several key variables: ratio of those, who cast their vote over the Internet depending ontheirplace of residence, party preferences and age. In spite of a high level of Internet penetration in Norway surveys and the Norwegian Internet elections have confirmed existence of two sub-types of digital divide: social divide and democratic divide.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: