Trendy v porodech mimo partnerství

Článek se zabývá matkami, které rodí děti mimo partnerský vztah. Předchozí výzkum ukazuje, že mateřství bez partnera je spojeno s celou řadou rizik. V České republice je ale překvapivě málo evidence o časovém trendu v tomto typu rodinného uspořádání. Autorka používá dva datové zdroje (vitální statistiky a Výběrové šetření pracovních sil) a tři způsoby měření porodu mimo partnerství.

Cílem je zdokumentovat časový vývoj v podílu porodů mimo partnerství a jeho asociaci se sociodemografickými charakteristikami matek (vzděláním, věkem a počtem dětí). Výsledky ukazují, že podíl žen, které rodí děti, aniž by žily s partnerem ve společné domácnosti, se od raných 90. let zvýšil. Data z posledních let ale ukazují, že podíl žen, jejich ž dítě nemá v rodném listu uvedeného otce, klesá. Mateřství mimo partnerství se spojeno s nízkým věkem a vzděláním a tato asociace v čase nijak neoslabuje.

Citace:

Štípková, Martina. 2016. "Trendy v porodech mimo partnerství." Naše společnost 14 (1): 14-22, http://dx.doi.org/10.13060/1214438X.2016.1.14.267.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: