Občané o soužití s Romy a o jejich možnostech ve společnosti

Dubnové šetření CVVM zkoumalo názory občanů na soužití romské menšiny s většinovou populací a na možnosti Romů ve společnosti, pokud jde o získání zaměstnání, vzdělání, pracovní kvalifikace nebo bydlení a hájení vlastních zájmů v občanských sporech, jednání na úřadech, zajištění vlastní bezpečnosti či rozvoj kultury.


Číst dál...

Češi a tolerance

V březnovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění zaměřilo na problematiku lidského soužití. Respondentům byla předložena baterie obsahující 14 položek resp. 14 různých skupin lidí. Z tohoto seznamu pak dotázaní vybírali ty skupiny osob, které by si nepřáli mít za sousedy a dále též hodnotili, zda je podle jejich názoru česká společnost k těmto skupinám lidí tolerantní.

Číst dál...

Postoje české veřejnosti k cizincům

V rámci svého březnového šetření CVVM zkoumalo názory české veřejnosti na cizince dlouhodobě či trvale žijící v České republice. Konkrétně byly zjišťovány postoje k tomu, zda by cizinci měli mít právo v ČR dlouhodobě pobývat a zda by jim měla Česká republika umožňovat usazování se zde natrvalo, jestli ČR má či nemá přijímat uprchlíky, zda by se cizinci dlouhodobě žijící v ČR měli přizpůsobovat našim životním zvyklostem, jestli jejich přítomnost představuje problém a jak by se mělo přistupovat k jejich zaměstnávání.

Číst dál...

Vztah k různým národnostním skupinám žijícím v ČR

V rámci svého březnového šetření CVVM zkoumalo postoj veřejnosti k různým početně hojněji zastoupeným národnostním skupinám žijícím v České republice na sedmibodové škále sympatií.

Číst dál...

Jaké chování je pro nás morálně přijatelné?

V březnu 2008 se Centrum pro výzkum veřejného mínění ve svém výzkumu zabývalo přijatelností některých způsobů chování v české společnosti. Češi hodnotili 24 různých druhů pomocí desetibodové škály, kde 1 znamenala, že toto chování pro ně není přijatelné nikdy a naopak 10 vyjadřovala, že daný druh chování je pro ně přijatelný kdykoliv. Největší podíl českých občanů je schopen akceptovat líbání se na veřejnosti, naopak nejkritičtější je česká veřejnost k řízení pod vlivem alkoholu.

Číst dál...

Vztah Čechů k vybraným národnostem

V prosincovém šetření zjišťovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., vztah českých občanů k vybraným národům a národnostem. Respondentům byl předložen seznam čtyřiadvaceti národností, které měli podle své přízně k nim hodnotit na sedmibodové škále, kde 1 znamenalo „velmi sympatičtí“ a 7 „velmi nesympatičtí“. Kromě výsledků posledního šetření nabízí zpráva též časové srovnání.

Číst dál...

Češi a svatby

Plánování uzavření sňatku a hodnocení výroků týkajících se partnerského a manželského soužití bylo předmětem šetření, které Centrum pro výzkum veřejného mínění realizovalo v listopadu 2007. Celkově je možné konstatovat, že čeští občané jsou k partnerskému soužití jako takovému poměrně benevolentní. Ovšem v momentě, kdy do věci vstoupí otázky spojené s výchovou a péčí o děti, začíná mezi Čechy převládat postoj upřednostňující uzavření sňatku.

Číst dál...

Vztah a pocit hrdosti na příslušnost k ČR

Do říjnového šetření CVVM zařadilo několik otázek, které se zabývají vztahem občanů k České republice a pocitem hrdosti na příslušnost k ní.

Číst dál...

Významné osobnosti a události české historie

Postoje občanů související s českou historií mapovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění ve svém říjnovém šetření. Nejdříve nás zajímalo, koho Češi považují za největší českou osobnost a dále také, kterou z uvedených historických epoch by označili za vrcholné období našich dějin. Podobně pak v souvislosti s 20. stoletím měli respondenti jmenovat tři události od konce první světové války, které jsou v jejich očích pro český národ nejvýznamnější.

Číst dál...

Role mužů a žen

Centrum pro výzkum veřejného mínění v listopadovém šetření zkoumalo názory obyvatel na rozdělení vybraných činností v rodině v závislosti na pohlaví. Další otázky mapovaly, co česká veřejnost považuje za ukazatele úspěšnosti u mužů a u žen. Mezi ukazatele byly zařazeny položky: dosažení významného postavení v zaměstnání, zajištění harmonické rodiny a sladění pracovních a rodinných povinností.

Číst dál...

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: