DomovCVVMČasopis naše společnost (archiv)Přehled článků2003/3-4Představy respondentů o partnerských vztazích a rodině

Představy respondentů o partnerských vztazích a rodině

V lednu roku 2003 uskutečnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění šetření, které bylo mimo jiné zaměřeno na rodinu a rodinný život. Náš příspěvek se věnuje otázkám týkajícím se zakládání rodiny, zejména časování různých událostí, a dále postojům dotázaných k některým kontroverzním otázkám partnerských vztahů. Tyto názory dobře dokumentují otevřenost nebo naopak konzervativnost respondentů.

Dá se předpokládat, že smýšlení společnosti pak výrazně ovlivňuje demografické chování jednotlivců. Důležité je si uvědomit, že respondenti se vyjadřují buď k ideálu, nebo všeobecně, nikoli tedy, jestli by oni sami se tak chovali nebo toto upřednostnili ve vlastním životě.

Podobně jako ve vyspělých zemích světa i v České republice dochází k odkládání vstupu do manželství a zakládání rodiny do vyššího věku, v řadě případů dokonce není jedno nebo obojí během života naplněno vůbec. Zároveň je ale jasné, že sexuální život je čím dál více oddělen od reprodukce, mimo jiné i díky pokroku v oblasti moderních antikoncepčních prostředků.

Ve výše zmiňovaném šetření CVVM byla použita otázka z výzkumu ISSP , který proběhl v České republice v roce 1999. Cílem bylo zjistit, zda a jak se změnil názor veřejnosti na sexuální vztahy předmanželské, mimomanželské a mezi partnery stejného pohlaví.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: