DomovCVVMČasopis naše společnost (archiv)Přehled článků2010/1K otázce historického vědomí obyvatel České republiky

K otázce historického vědomí obyvatel České republiky

Stať deskriptivní formou přináší poznatky z prvního dotazníkového průzkumu, který je součástí širšího projektu sociologického výzkumu historického vědomí obyvatel České republiky. Po úvodním zasazení do kontextu koncepcí historického vědomí a kolektivní paměti jsou nejprve popsány výsledky průzkumu na téma zájmu o dějiny a jejich jednotlivé oblasti; zdrojů, z nichž lidé získávají historické informace a sebehodnocení z hlediska znalosti historie.

Další části článku jsou věnovány problematice českých národních dějin, především tomu, jakým způsobem veřejnost hodnotí jednotlivá historická období, a jsou zde také předloženy informace týkající se hrdosti občanů na národní historii. Závěrečná část se věnuje obecným aspektům historického vědomí tzn. názorům lidí na průběh dějin a důležitost sil, které ho ovlivňují, a také na význam, který má historie pro současný život společnosti.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: