České školství očima veřejnosti

Součástí říjnového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR byl i blok otázek věnovaný problematice českého školství. Kvalitu všech typů škol hodnotí čeští občané poměrně pozitivně. V porovnání s dalšími typy škol hodnotil nejmenší podíl respondentů jako dobrou úroveň vzdělávání na středních odborných učilištích. I tak označily jejich kvalitu za dobrou dvě třetiny těch respondentů, kteří na otázku odpověděli.

Číst dál...

Názory na budoucnost malých pivovarů, českého piva v zahraničí a zahraničních značek piva u nás

Na otázku zářijového šetření CVVM, zda je v České republice ohrožena existence malých pivovarů, odpovědělo nejvíce respondetů (37 %), že nedokáže tuto problematiku posoudit a 15 % oslovených se o ni nezajímá. Pětina dotázaných soudí, že malé pivovary jsou vážně ohroženy. Tvrzení, že malé pivovary nejsou nijak vážně ohroženy, podpořila opět pětina dotázaných.

Číst dál...

Češi a hospody

Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR se ve svém zářijovém šetření věnovalo mimo jiné tématu pohostinských zařízení a pití piva. Respondentů jsme se proto zeptali, zda si někdy zajdou nebo zašli do hospody, nebo do takového podniku, který by se dal jako hospoda označit, ať už zní jeho oficiální název jakkoli. Alespoň někdy v životě si do hospody zašly více než tři čtvrtiny českých občanů.

Číst dál...

Češi a pivo – co máme nejraději?

Lidem, kteří je pijí, pivo většinou chutná. Pouze 6 % z nich uvedlo, že jim pivo „spíše nechutná“. 39 % dotázaných naopak vypovědělo, že jim pivo „velmi chutná“, dalších 54 % pak zvolilo variantu „spíše chutná“. Nejoblíbenějším typem piva je výčepní světlá desítka, kterou preferuje 42 % respondentů. Asi pětina (19 %) dotázaných jako svůj oblíbený typ piva uvedla světlou dvanáctku, desetina světlou jedenáctku a 6 % preferuje černé pivo.

Číst dál...

Pivo jako součást české kultury

Zářijový výzkum Centra pro výzkum veřejného mínění se zaměřil především na význam piva a hospod pro českou kulturu a tradici. Naprostá většina respondentů (devadesát a více procent) se domnívá, že pivo je národním nápojem a představuje jednu z věcí, kterou se mohou Češi chlubit v zahraničí. Na druhé straně nezanedbatelná část respondentů prohlásila, že pivu je v České republice přikládán až příliš velký význam (63 %) a že pití velkého množství piva je špatnou vlastností obyvatel České republiky (67 %).

Číst dál...

Česká hospoda

V rámci tematického šetření kulturních, sociálních a historických aspektů české hospody a piva byly položeny i dotazy, sledující obraz české hospody v očích veřejnost, přičemž nejčastěji uváděnou asociací k české hospodě je zcela pochopitelně pivo. Výzkum ukazuje, že hospody fungují jednak jako jakési zprostředkovatelny výpomoci všeho druhu, jednak jako místo odreagování se od každodenních starostí.

Číst dál...

Češi a pivo

74 % dotázaných uvedlo, že někdy pije pivo, 26 % nikoli, přičemž pivo pijí výrazně častěji muži (90 %) než ženy (58 %). Asi polovina české populace vypije během jednoho týdne v průměru dva půllitry piva či více, přičemž 24 % svou spotřebu uvedlo v rozmezí dva až pět půllitrů, 13 % v intervalu šest až deset, 10 % mezi jedenácti a dvaceti a 3 % nad dvacet půllitrů.

Číst dál...

Kam si chodíme posedět?

Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR se ve svém zářijovém šetření věnovalo mimo jiné tématu pohostinských zařízení a pití piva. Na úvod jsme se všech respondentů zeptali, kam si zajdou nejraději posedět, mají-li možnost si vybrat. Téměř čtvrtina dotázaných odpověděla, že žádné pohostinské zařízení nenavštěvuje. Přibližně stejný podíl respondentů však uvedl, že nejraději si zajde do hospody, hostince či pivnice.

Číst dál...

Důvěra k lidem z různých zemí

V červnovém šetření Centra pro výzkum veřejného mínění jsme se mimo jiné zajímali o to, jak čeští občané důvěřují lidem z různých zemí. Češi nejvíce důvěřují sami sobě. Na druhém místě pomyslného žebříčku důvěryhodnosti se pak umístili Slováci. Více než dvě třetiny dotázaných vyjádřily rovněž důvěru Francouzům (71 %), Polákům (71 %) a Britům (66 %).

Číst dál...

Sledování zpravodajství v médiích

Červnový výzkum CVVM mimo jiné mapoval, jak často (a jaké) zpravodajské pořady v TV Češi sledují a jak často (a jaké) čtou noviny.

Každý den sledují zpravodajství v televizi více než dvě pětiny dotázaných (42 %), 21 % respondentů sleduje zpravodajství 3x až 4x týdně, 23 % 5x až 6x týdně. Bezmála dvě třetiny dotázaných sledují pravidelně Televizní noviny na Nově (65 %), téměř polovina (48 %) Události na ČT 1 a více než pětina (22 %) hlavní zpravodajskou relaci TV Prima.

Číst dál...

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: