Hodnotové orientace

Velká důležitost byla tradičně přisouzena hodnotám rodinným, pomáhat své rodině a přátelům a žít ve spokojené rodinně považuje za důležité shodně 97 % oslovených občanů. Stejně tak naprostá většina respondentů (97 %) oceňuje, když má v životě přátele, se kterými si dobře rozumí. Mezi položky, které získaly nejvyšší míru podpory za celé sledované období, patří všechny výroky týkající se zaměstnání.

Číst dál...

Představy o ideálním věku pro zakládání rodiny

Téměř 60 % respondentů se domnívá, že by se ideální věk otce při narození prvního dítěte měl pohybovat v rozpětí 25 až 29 let. Třetina dotázaných uvedla věk vyšší než 29 let a necelých 9 % dotázaných věk nižší než 25 let. V případě posuzování ideálního věku matky převládá názor (51 % dotázaných), že žena by měla porodit první dítě do 24 let.

Číst dál...

Sňatek - podmínka pro umělé oplodnění?

Více než čtvrtina respondentů se domnívala, že umělé oplodnění by mělo být dostupné pouze pro vdané ženy. Pětina respondentů soudila, že nárok na tento zákrok by měly mít i ženy neprovdané žijící s partnerem v nesezdaném svazku. Nejčetnější skupinu (40 %) vytvořili dotázaní zastávající názor, že umělé oplodnění má být dostupné pro všechny ženy bez ohledu na jejich rodinný stav nebo na to, zda žijí, či nežijí s partnerem. Pouze necelá 4 % oslovených s prováděním umělého oplodnění nesouhlasila vůbec.

Číst dál...

Co děláme ve svém volném čase?

Ve svém volném čase jednou nebo vícekrát v týdnu 70 % lidí čte časopisy, 49 % poslouchá hudební nahrávky, 47 % se věnuje nějakému hobby, 45 % se schází s přáteli, známými či sousedy, 43 % čte knihy, 34 % sporuje nebo cvičí, 27 % se snaží zvyšovat si své jazykové nebo odborné znalosti, 23 % chodí na výlety do přírody a 21 % navštěvuje vinárny, kavárny či restaurace.

Číst dál...

Spokojenost se životním prostředím

V březnovém výzkumu vyjádřilo spokojenost se životním prostředím v republice 47 % dotázaných a stejná část – 46 % - byla nespokojena. Větší spokojenost panuje s životním prostředím v bydlišti – 76 %, zatímco nespokojena s prostředím v místě, kde žijí, je asi jedna čtvrtina dotázaných (23 %). Občanů jsme se také zeptali, nakolik oni sami přispívají k ochraně životního prostředí svým jednáním.

Číst dál...

Mezilidské vztahy v České republice

V názorech respondentů poněkud převládalo přesvědčení, že jsou ,mezilidské vztahy v České republice spíše špatné, oproti 41 % dotázaných, kteří uvedli, že vztahy mezi lidmi jsou zde „rozhodně“ nebo „spíše dobré“, to bylo celkem 54 %, kteří je označili za „spíše“ nebo „rozhodně špatné“.

OPROTI TISKOVÉ KONFERENCI JE TISKOVÁ ZPRÁVA DOPLNĚNA TAKÉ ČASOVÝM SROVNÁNÍM HODNOCENÍ VÝVOJE VZTAHŮ MEZI VYBRANÝMI SKUPINAMI.

Číst dál...

Náš vztah k životnímu prostředí

V březnovém výzkumu jsme se mimo jiné věnovali spokojenosti občanů s životním prostředí v místě jejich bydliště. Největší spokojenost panuje s dostupností volné přírody, vyjádřilo ji 86 % dotázaných. Přibližně tři čtvrtiny občanů jsou spokojeny s čistotou přírody v okolí a s kvalitou pitné vody. Asi dvě třetiny respondentů jsou spokojeny s čistotou ovzduší a úrovní hluku v místě bydliště.

Číst dál...

Nálady a očekávání veřejnosti

Obecnou situaci v zemi lidé hodnotí spíše kriticky (39 %) než příznivě (10 %), i když nejčastěji (49 %) ji vnímají jako „ani dobrou, ani špatnou“. V případě současné situace z pohledu rodiny je hodnocení naopak v převažující míře pozitivní - svůj současný život a život své rodiny v příznivém světle vidí 43 % dotázaných, stejně velká část jej považuje za „ani dobrý, ani špatný“ a jen 13 % se v tomto ohledu vyjádřilo kriticky.

Číst dál...

Svatba, ano či ne?

Z výsledků výzkumu CVVM vyplývá, že uzavřít v budoucnu sňatek by chtělo 70 % svobodných žen a 69 % svobodných mužů. Rozhodnuto, že ve svém dalším životě do manželství nevstoupí, bylo mezi svobodnými 12 % žen a 6 % mužů. Nejčastěji uváděnými důvody pro vstup do manželství byly "děti" (66 %) a přesvědčení, že "ve dvou se to lépe táhne" (34 %), čtvrtina dotázaných považuje vstup do manželství za "samozřejmý a normální".

Číst dál...

Co nám nejvíce vadí na chování a povaze lidí?

V prosinci 2003 zařadilo CVVM do svého výzkumu také dvě otevřené otázky, v nichž dotázaní uváděli, co jim nejvíce vadí na lidské povaze a chování lidí. Z výsledků šetření vyplývá, že dotázaným na lidské povaze nejvíce vadí namyšlenost, lhaní a závistivost, na chování lidí pak namyšlenost, lhaní a agresivita.

Číst dál...

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: